• Blixtsnabb Leverans
  • Smidiga Betalningar
  • Fri Frakt Över 799:-
Nyhet

Linolja Rostskyddsolja Selder & Co

295 kr
90056 Selder&Co
  • Blixtsnabb Leverans
  • Smidiga Betalningar
  • Fri Frakt Över 799:-

Beskrivning av Linolja Rostskyddsolja Selder & Co

Rostskyddsolja är en torkande olja som tränger in i ytstrukturen av ren eller korroderad metall och hindrar oxidation.


Rostskyddsolja utvinns ur linolja.

Olja är ett traditionellt rostskyddsmedel, speciellt för redan rostiga ytor. Olja tränger in i porer och skrymslen och isolerar metallen från väta och syre. Nackdelen har varit att olja lätt slits bort. Oljan torkar fullständigt och regerar inte med vatten.

Torkad Rostskyddsolja är en utmärkt målningsgrund om överskottet har avlägsnats från ytan innan oljan har torkat.

Selder & Companys linoljefärger fäster permanent vid den oljebehandlade ytan och flagar aldrig av. Normalt underhåll är vart 10-30e år beroende på mängden UV-strålning som sönderdelar bindemedlet raffinerad linolja.


BRUKSANVISNING

Avlägsna lös rost, färgrester, fett osv. med t.ex. högtryckstvätt. Hårt sittande ytrost behöver inte avlägsnas. Se till att ytan är helt torr innan behandling.

Påför Rostskyddsolja rikligt med pensel eller spruta på torrt underlag då dygnstemperaturen hålls över 5°C. Ju varmare oljan och/eller metallen är upp till 130­⁰C, desto effektivare tränger oljan in i porer och skrymslen. VARNING: Vid temperatur över 180°C avger oljan vit ånga som har en stickande lukt.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa, t.ex. Grovsåpa.

Om du ämnar måla den rostskyddade ytan, avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och polera med Rostskyddsolja.

Låt oxidera under minst ett dygn innan du målar. Sörj för värme och god ventilation. Oljan torkar genom oxidering och torktiden beror på 1. syretillförseln och 2. temperaturen. I vind och solvärme kan oljan bli beröringstorr på några timmar, i ett svalt garage med dålig ventilation kan det ta en vecka.

Arbetsskydd

Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130⁰­C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill.
VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas dränkta i vatten innan de kastas bort.


Senast besökta produkter