• Snabba Leveranser
  • Fri Frakt Över 799:-
  • Smidiga Betalningar
  • Butik och Online
  • Etablerad Sedan 1965

Det här behövs för att måla stall

Stall är minst sagt en krävande miljö. Det krävs produkter som tål hög belastning och mycket tvättning. Teknos färg har en serie produkter för just dessa ändamål. Ranch Stallfärg är arbetsnamnet och lämpar sig ytterst väl för främst stall men även för industrilokaler och tvätthallar där utomordentligt höga krav ställs på färgerna. Ranch är särskilt lämpade där risk för mögelbildning förekommer.

Ranch Stallfärg

Ranch Stallfärg är en matt latexfärg som skall användas inomhus på väggar och tak. Färgen kan målas på trä, betong och puts i djurstallar men även i lager och industrilokaler. Rena träytor grundmålas med spärrande grundfärg

Ranch Stallfärg täcker bra och har en väldigt god tvättbarhet. Färgen är väldigt lättmålad och stänker inte. I de fall man önskar en extremt bra tvättbarhet där man vill måla med Ranch Exklusiv så kan används den här produkten med fördel som grundfärg. Använd ej den här produkten i våtutrymmen såsom tvättrum eller mjölkrum, där används Ranch Exklusiv. Färgen kan enkelt penslas, rollas eller sprutas och torktiden är 4 timmar. Måla alltid två gånger för bästa resultat.

Ranch Exklusiv

Ranch Exklusiv är en halvblank akrylatfärg.

För inomhusmålning av väggar och tak på trä, betong, puts, aluminium eller förzinkade stålytor m.m. Rena träytor grundmålas med spärrande grundfärg. Ranch exklusivs speciella färgsammansättning ger den en god alkaliebeständighet och en hård men ändå elastisk färgyta. Färgen har bra smutsavvisande egenskaper och tål högtryckstvätt, vilket gör den lämplig till målning av tak- och väggytor i djurstallar, mjölkrum, industri- och lagerlokaler. Färgen kan penslas, rollas eller sprutmålas utan problem och torktiden är 4 timmar. Måla alltid två gånger för bästa resultat.

Ranch Ladugårdslack

Ranch Ladugårdslack är en svart blank asfaltlack baserad på petroleumharts och petroleumasfalt.
Färgen används vid inomhusmålning på puts, betong, trä, stål, träfiberskivor och eternit. Ranch Ladugårdslack är speciellt avsedd för de nedre delarna av väggarna i djurstallar där nedsmutsningen är stor. Även lämplig för gödselrännor, kalv- och svinboxar. Ladugårdslack har en god beständighet mot gödsel, urin och ammoniakångor. Färgen tål högtryckstvätt och är väldigt tvättbar. Ranch Ladugårdslack kan penslas, rollas eller sprutmålas. Observera att färgen inte är vattenlöslig utan har lacknafta som lösningsmedel. Torkar på 12 timmar. Måla 1-2 gånger beroende på underlag och skick.

Vi på Norrlandsfärg tycker om färger som är lätta att använda och håller bra. Därför rekommenderar vi Teknos sortiment Ranch för stallar och djurboxar.